سلام

امروز برای شما دبیران و دانش آموزان

دو نرم افزار مفید  دارم

این نرم افزارها،آموزش مجازی حرفه و فن پایه دوم و سوم راهنمایی می باشد.

...

به لینک های زیر مراجعه کنید:


لینک پایه دوم:http://elearning.roshd.ir/magfa/herfe-2/File/Index.html


لینک پایه سوم:http://elearning.roshd.ir/magfa/herfe-3/Index.htmlمنبع:سایت رشد
برچسب‌ها:
نرم افزار آموزشی حرفه و فن, آموزش مجازی حرفه و فن سال 2 و 3, کتاب مجازی حرفه و فن
+ تــاریـخ 91/09/03 ساعـت 13:35 به قـلـم خانوم معلم |